Комунальне підприємство
«Рівненський будинок вчених»
Рівненської обласної ради

4 Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства
Аудиторський висновок

Аудит не проводився.

Повний текст