Комунальне підприємство
«Рівненський будинок вчених»
Рівненської обласної ради

4 Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства