Комунальне підприємство
«Рівненський будинок вчених»
Рівненської обласної ради

11 Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками