Комунальне підприємство
«Рівненський будинок вчених»
Рівненської обласної ради

8 Річні звіти керівника та наглядової ради підприємства
2016

Повний текст