Комунальне підприємство
«Рівненський будинок вчених»
Рівненської обласної ради

8 Річні звіти керівника та наглядової ради підприємства
2017(звіт керівника)

Додаток 2

до Порядку оцінки ефективності управління

підприємствами, закладами, установами,

що належать до спільної власності

територіальних громад сіл,

селищ, міст Рівненської області

 

З В І Т

керівника обласного комунального підприємства  (закладу, установи, організації, які діють на принципах повного господарського розрахунку)

про результати фінансово-господарської діяльності

Підприємство: КП «Рівненський Будинок вчених» РОР

Керівник підприємства:  Задоянчук Анатолій Іванович

Орган, що уклав контракт з керівником підприємства: РОР

Термін дії контракту: 01.10.2016р. – 01.10.2019р.

Звітний період (квартал, рік): 2017 рік

тис. грн.

Показники

Передбачено планом ФГД

Фактичне виконання

за кварталами

усього

на рік

за кварталами

усього

з початку року

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Вартість основних фондів

2511

2511

2511

2511

2511

2511

2511

2511

2511

2511

Кількість працівників

6

6

6

6

6

6

5

5

5

 

Середньомісячна заробітна плата

21,0

20,0

20,0

22,0

20,75

21,0

19,4

21,0

19,6

20,3

Чистий

прибуток / збиток

1,4

1,4

1,4

2,2

6,4

/-17,3/

/-2,4/

5,7

2,8

4,8

Рентабельність

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

-

-

-

-

-

Чистий   дохід (виручка)   від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

96,9

108,3

79,8

40,9

325,9

118,1

67,7

68,7

112,7

367,2

Інші операційні доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи за здане в оренду майно

11,4

28,5

17,1

17,1

74,1

14,5

30,9

46,6

29,1

121,1

Інші фінансові доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

2,1

 Всього доходи

108,3

136,8

96,9

58,0

400,0

132,6

100,7

115,3

141,8

490,4

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

69,5

92,4

43,9

23,3

229,1

72,5

30,6

31,6

54,4

189,1

Адміністративні витрати

37,1

42,7

51,3

31,9

163,0

77,4

69,4

76,8

71,9

295,5

Витрати на збут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всього витрати

106,6

135,1

95,2

55,2

392,1

149,9

100,0

108,4

126,3

484,6

Валовий    прибуток    (збиток)    до оподаткування

1,7

1,7

1,7

2,7

7,8

-17,3

-2,4

5,7

15,4

5,8

Ставка податку на прибуток %

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Сума податку на прибуток (всього)

0,3

0,3

0,3

0,5

1,4

0.4

-

-

-

1,0

Ставка розміру вилучення чистого прибутку %

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Сума вилучення частки чистого прибутку

0,2

0,2

0,2

0,4

1,0

-

1,8

-

-

0,7

Частка, яка перераховується до обласного бюджету за здане в оренду майно, %

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Сума відрахувань до обласного бюджету за здане в оренду майно

3,4

8,6

5,1

5,1

22,2

4,0

5,5

7,5

6,8

23,8

ВСЬОГО

надходжень  до обласного бюджету

3,9

9,1

5,7

5,9

24,6

4.4

7,3

7,5

6,8

27,7

Керівник підприємства: __________________             _    А.І.Задоянчук______

                                           (підпис)                       (ініціали та прізвище)                       

Повний текст