Комунальне підприємство
«Рівненський будинок вчених»
Рівненської обласної ради

8 Річні звіти керівника та наглядової ради підприємства
2018 (звіт керівника)

Повний текст