Комунальне підприємство
«Рівненський будинок вчених»
Рівненської обласної ради

10 Рішення органу управління щодо підприємства